แพล้นยุ้ง

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นยุ้ง

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เป็นเครื่องมื้อที่เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ ลูกค้ามีรถตักอยู่แล้ว

image