แพล้นสายพาน แบบ 2

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ 2

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ 2

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด หรือติดตั้ง Onsite และงานที่มีการย้ายหน้างานบ่อยๆ 

image