แพล้นสายพาน แบบ1

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ1

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสายพาน แบบ1

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว แพล้นสายพาน แบบ1เหมาะสำหรับพื้นที่มีจำกัด หรือติดตั้ง Onsite 

image