แพล้นสเตชั่น, แพล้นกำแพงหินทราย,แพล้นป้อมโกย

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสเตชั่น, แพล้นกำแพงหินทราย,แพล้นป้อมโกย

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว 

ชื่อเรียกทั่วไป (ภาษาไทย)

แพล้นสเตชั่น, แพล้นกำแพงหินทราย,แพล้นป้อมโกย

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้คอนกรีตในปริมาณมากต่อวัน ใช้พื้นที่เยอะ เหมาะสำหรับการสร้างถาวร

image