เครื่องผสมคอนกรีตแบบแนวนอน

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อเรียกทั่วไป(ภาษาไทย) 

เครื่องผสมคอนกรีตแบบแนวนอน

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว

ชื่อเรียกทั่วไป(ภาษาไทย) 

เครื่องผสมคอนกรีตแบบแนวนอน

คุณสมบัติพิเศษ

มีขนาดตั้งแต่ 0.5 - 4.0 คิว เหมาะสำหรับใช้กับคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มี Slump  มากตั้งแต่  5-15 เซนติเมตร

image