สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (tekabatchingplant)
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย เครื่องผสมคอนกรีต แพล้นปูน
Concrete Mixer Manufacturer
สินค้าหลัก : เครื่องผสมคอนกรีต แพล้นปูน
Concrete Mixer
ที่อยู่ : 5/15 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร :
แฟกซ์ : +662 312 5301-2
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด

TEKA เราคือทุกอย่างของการประสมประสาน

             TEKA เราคือผู้ผลิตครื่องจักรประเภทเครื่องผสมที่มีประสิทธิภาพสูง ที่สำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ด้วยมาตรฐานของการติดตั้งเครื่องผสมที่มากกว่า 18,000 เครื่องและเครื่องผสมอื่นอีกหลาย 1,000 ชนิด และเนื่องจากเรามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอสำหรับความต้องการในการใช้งาน  จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ TEKA ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
              บริษัท TEKA Maschinenbau GmbH เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2504 บริษัท TEKA Maschinenbau GmbH หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องผสมคอนกรีตและแพล้นปูนที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ด้วยการประสบการณ์ในการติดตั้งเครื่องผสมคอนกรีตมากกว่า 18,000 เครื่อง และแพล้นปูน 1,000 แห่ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องผสมคอนกรีตและแพล้นปูนของ TEKA มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายและสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภทเหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
              จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยใช้ชื่อเมื่อครั้งก่อตั้งว่า บริษัท ชิโน-ไทย คอร์ปอเรชั่น  ซื่งบริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัทชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด จึงใช้ชื่อเป็นบริษัท ชิโน-ไทย คอร์ปอเรชั่น ได้มีการใช้ทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1 ล้านบาท จากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนในการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักที่มีคุณภาพสูง อาทิเช่น รถเครนของ KATO รถยกของ TCM 
             ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท และหลังจากนั้นในปี พ.ศ.2528 การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้บริษัทฯมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรธุรแบบกิจอิสระ 
              จากนั้นบริษัทฯจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SICORP โดยมีนายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล เป็นประธานกรรมการบริหาร
              ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา SICORP ได้มีการพัฒนาธุรกิจภายใต้สินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลและสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมีการให้บริการการติดตั้งและบำรุงรักษา ภายหลัง SICORP ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มในส่วนของ EPC contractor สำหรับโครงการอุตสาหกรรมต่างๆ 
               ในปีพ.ศ. 2529 บริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาทและได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือคือ บริษัท สยาม อินดัสเทรียล อินสตอลเลชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้มีรองรับปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพ จากนั้นบริษัท ฯ ได้ เพิ่มทุนในการจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534
              ด้วยงบประมาณที่ใช้ในการจดทะเบียน 60 ล้านบาทในวันนี้ การดำเนินธรกิจหลักๆของ SICORP ก็คือการเป็นผู้นำในธุรกิจการค้าและบริการสินค้าอุตสาหกรรมขนาดหนัก โดยได้มีการขยายสายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เครื่องชักรอก เครน ลิฟท์ และที่จอดรถอัตโนมัติ โดยมีหัวใจหลักของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องก็คือการรักษามาตรฐานความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพต่อลูกค้า


 

ติดต่อเรา
สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก. (tekabatchingplant)
* ข้อมูลที่ต้องกรอก  

กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้ใช้ในการติดต่อ
  • อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์เพื่อทางบริษัทจะได้ติดต่อกลับ
  • ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการติดต่อ
image