สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   49  
2 Sep 2019   68  
3 Sep 2019   105  
4 Sep 2019   70  
5 Sep 2019   66  
6 Sep 2019   52  
7 Sep 2019   83  
8 Sep 2019   44  
9 Sep 2019   31  
10 Sep 2019   40  
11 Sep 2019   36  
12 Sep 2019   40  
13 Sep 2019   39  
14 Sep 2019   28  
15 Sep 2019   31  
16 Sep 2019   35  
17 Sep 2019   39  
18 Sep 2019   70  
19 Sep 2019   51  
20 Sep 2019   77  
21 Sep 2019   61  
22 Sep 2019   64  
23 Sep 2019   41  
24 Sep 2019   37  
25 Sep 2019   55  
26 Sep 2019   48  
27 Sep 2019   61  
28 Sep 2019   53  
29 Sep 2019   47  
30 Sep 2019   48